История

Изследователският център по социални науки наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".

Основни изследвания на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: „Микро-социологически практики“ (ръководител проф. дсн Майя Грекова); "Новите елити" (ръководител гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (ръководител доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (ръководител проф. Е.Михайловска); и др.

В сътрудничество с ИКСИ са реализирани следните изследвания: "Модерно публично пространство и училище" (ръководител гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (ръководител ст.н.с. Кольо Коев); "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите" (ръководител гл. ас. Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (ръководител доц. А. Бунджулов) и др.

Лабораторията провежда редица семинари и конференции, сред които са: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културата; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази" (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония); Международна конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието” (Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет).

Лабораторията има архив от интервюта по следните изследвания: "Новите елити" (над 60 интервюта), "Социалното положение на българските художници" (над 500 интервюта), "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет", видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., както и други документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и други централни за работата на лабораторията изследователски теми.

През 2005 г. лабораторията разработва проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, чрез който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я превръща в Изследователски център по социални науки. Ръководител на ИЦСН до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова. Основната дейност на центъра в периода 2005-2009 г. е реализирането на учебно-изследователски практики и провеждането на изследователски семинари, ориентирани към академичния обмен от една страна и към активното включване на студенти в изследователски практики, от друга. ИЦСН успява да организира и международна конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства” през 2008 г.

В периода 2008-2018 г. Изследователският център по социални науки реализира три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени" (2008-2011), "Националното като публичен репертоар" (2009-2012) и "Нация и гражданство" (2009-2012), финансирани от Фонд „Научни изследвания“, както и „Валидация на доброволчеството – инвестиция в професионалното бъдеще ” (2016-2018), „Доброволчеството – фактор за реализация”(2015-2016), съвместно с Националния алианс за работа с доброволци, финансирани от програма Еразъм +. През 2009 г. ръководител на Изследователския център по социални науки става проф. Майя Грекова. Благодарение на реализирането на изследователски проекти ИЦСН съдейства за интегрирането на студенти в изследователски практики, както и за разработв