Научна конференция по психиатрия и клинична психология:
втори конферентен ден