Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност : Екип

Ръководител

Доц. дсн Милена Якимова Якимова

Изследователски екип

Проф. доктор на науките Албена Владимирова Хранова
Проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Доц. д-р Тодор Христов
Доц. Д-р Димитър Вацов
Гл. ас. Д-р Галина Николаевна Гончарова
Ас. Д-р Мила Петрова Минева
Ас. Леа Вайсова
Д-р Мария Мартинова
Симеон Кюркчиев
Юлия Роне