Изследователски център по социални науки

Последно публикувани текстове

(пълните текстове са публикувани в кн. 50 на сп. Критика и хуманизъм)


Ботев в иконографията на кръга „Мисъл“. Тезиси

Botev in the Missul’s circle iconography

This article focuses mainly on iconographic politics of the Missul circle with regard to the
heritage of the national poet Botev. I put forward four theses starting from the categorical
emancipation of the poet Botev from his revolutionary profile, made precisely by the leading
theoretician of the circle Dr. Kristev. The observation that Botev is a poet of the present is the
core statement. I consider the relationship between iconicity as a social practice and
iconography as a literary-historical canonizing procedure. Although the emphasis is on
iconography, I consider that this concept cannot deal with the negative attitudes of the Missul
circle with regard to Botev both as poet and revolutionary.

Употребата Батак или въпроси без право на отговор

В тази статия разглеждам така наречения скандал Батак, като политическа употреба на „научни“ и популярни дискурси свързани с историческо събитие, превърнато в институционализиран мит. Ситуирам го в контекста на зараждащи се материални и дискурсивни практики на реактивен национализъм, и в този на приемането на България в Европейския съюз. В основата на тези практики са политически играчи, претендиращи за ролята на публични интелектуалци, които с достъпа си до средства за масови комуникации и ореола на патриоти, притежават социалната власт да рамкират общественото мнение. В скандала Батак се включват, както основни представители на историческата гилдия, говорещи от позиция на институциите, които те представляват, така и основни политически фигури, като президент, бивш президент, министър- председател. Особено активни са националистите от Атака и ВМРО. Както посочва Доротея Добрева, след 1989 г. редица проекти в хуманитарните и социалните науки, изследващи формирането на национални митове и стереотипи, се приемат враждебно от националистически настроени среди, но никой от тях няма такъв отзвук, както така случая с проекта за Батак (2010, с. 62). Важно е да се посочи контекста, в който избухва този скандал. Медийната истерия започва към края на месец април 2007 г., тоест едва четири месеца след приемането на България в Европейския съюз. Тук се опитвам да отворя за дискусии въпроси за значението на скандала: Защо се случва именно тогава; Има ли и какви са политическите, и културните последствия от него?