Facebook Logo
Партньори
European Social Research Unit
http://www.ub.edu/ESRU/
Академична лига за Югоизточна Европа (АЛЮЕ)
http://www.seal-sofia.org
Асоциация на студентите по социология
http://www.asssu.eu/
Европейски Алтернативи
http://www.euroalter.com/
Институт за съвременни дигитални архиви
http://www.isda.bg
Институт Отворено общество
http://www.osf.bg/?cy=99
Катедра "Социология"
http://www.sociology-su.org/
Министерство на образованието, малдежта и науките
http://www.minedu.government.bg/news-home/
НИС при СУ "Св. Климент Охридски"
http://nis-su.uni-sofia.bg/
Семинар БГ
http://www.seminar-bg.eu/
СУ "Св. Климент Охридски"
http://www.uni-sofia.bg/
Фонд "Научни изследвания"
http://www.nsfb.net/
Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ)
http://www.hssfoundation.org
Фондация "Медийна демокрация"
http://www.fmd.bg
Център за либерални стратегии
http://www.cls-sofia.org/bg/
Център за образователни инициативи
http://www.cei-bg.org/
Центърът за култура и дебат “Червената къща”
http://www.redhouse-sofia.org
1
Последни
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове