Facebook Logo
Проекти | Картография на изчезващата памет | Граждански блог
Какво е "граждански блог"?
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2011-04-24

Една от целите на проект "Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от "стара" София " е провокиране на дебат и пораждане чувствителност към града като „исторически” значимо пространство, към настоящото състояние на „старите” сгради, които постепенно изчезват във времето, но дори биват разрушавани без оглед именно на историческата им значимост. Във връзка с това екипът си поставя като задача поддържане на активно он-лайн гражданско пространство, в рамките на което ще бъдат публикувани предварителни резултати - вербални (под формата на интервюта), така и визуални "снимки" на къщите, които ще бъдат публикувани в края на проекта в книга.

През този период от време ще се радваме на вашите коментари, които да спомогнат за реализиране на он-лайн дискусии и обсъждания в рамките на нашия сайт.

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове