Facebook Logo
Проекти | Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени | анализи
ГРЪЦКАТА СТОЛИЦА АТИНА И РАЗВИТИЕТО НА РАДИКАЛНИ ЛЕВИ ИДЕИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Невена Германова
Дата: 2012-05-01

 Ани Истаткова–Иванова 

 

На пръв поглед лъскава и приятна за живот страна, всъщност съвременна Гърция е в постоянна борба за икономическа и политическа стабилност, разкъсвана е между политиката и църквата, и се превръща в държава на крайностите – на богатството и на бедността, на мегаполисите и малките провинциални градчета, на духовност

още »
Широко затворени очи? Ролята на държавата при окупацията на парцели и сгради в София и Каракас
Автор: Невена Германова
Дата: 2012-04-06

Мария Иванчева и Стефан Кръстев

“Когато постъпих в колеж разбрах, че живея в гето (‘slum’) … някой друг беше дефинирал моята общност по начин, който да оправдае разрушаването й.” Мел Кинг, чернокож активист от Бостън, (цитиран в Аngotti 2006:961)

Въведение
Настоящият доклад представя резултатите от антроположки терен, проведен през лятото на 2011 г. в София и Каракас, в рамките на програмат

още »
The Effects of Urbanization on the Traditional Food Production
Автор: Невена Германова
Дата: 2012-04-02

Elitsa Stoilova
Paper Presentation for The City 2 Conference, Vancouver, 5-6 May 2011
The paper would discuss how the urbanization of the living aria affects the traditional food practices. The interconnection between modernization of food production technology and city urbanization would be studied trough the case study of the Bulgarian yoghurt.
The development of the big cities such as Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas Russe, Pleven, and Stara Zagora

още »
Византийският град на Балканите през XI – XII век
Автор: Невена Германова
Дата: 2012-04-02

Георги Димов
Доклад от конференция: “Medieval urban life: facts and fictions” в Слонси, 15 - 19 юни 2011г

В началото на XI век, след продължителното управление на Македонската династия (867-1056), Византийската империя била в политически, културен и икономически възход. След победите над българи, араби, грузинци, арменци, Империята разширила своите граници, като консолидирала голяма част от старите си територии

още »
Грозни - превръщането на военна крепост в град (интегрирането на кавказките народи към градската цивилизация в Руската империя)
Автор: Невена Германова
Дата: 2012-04-02

Цветелина Стефанова Харалампиева

В началото на XIX в. Руската империя започва дълъг и сложен процес на интегриране на завладените кавказки територии с цел окончателното усвояване на региона и превръщането му в стабилна и сигурна граница с Османската империя и Персия. Ключовото разположение на региона, представляващ своеобразен мост между Европа и Азия, както и фортпост за разпространение на политическо и икономическо влияние в съседни територии, е една

още »
Създаването на модерния град: Загреб, Любляна, Сараево в края на 19- началото на 20-ти век
Автор: Вероника Димитрова
Дата: 2010-03-31

Градът според днешните ни разбирания е творение започнало да добива форма преди не повече от две столетия, което прави началния период в развитието на модерния град особено интересен.  От  друга страна ми се струва поучителен опита на три градски средища, сравнително близки до нас географски, но и отличаващи се с историческото си  и културно наследство като част от Австро-Унгария. „Рингщрасе” е понятие синтезиращо х
още »
Бизнес паркът – град в града
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2010-05-20

Жана Попова

Текстът представя основните моменти в провеждането на проект, осъществен в Лаборатория “Изследователски център по социални науки”, както и основните изводи.
Опит за въведение в края на града
В края на столичния град новият “Бизнес парк – София” се врязва изведнъж в градското пространство между мащабен жилищен комплекс и Околовръстното шосе. Няма видима връзка между новата структура и старите панелни кв

още »
Образи на новата „българска мечта” от Града на мечтите до Града на фонтаните
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2010-06-01


Светла Казаларска

Мечтата обикновено се позиционира отвъд възможностите. Американската мечта, или поне това, към което тя препраща (в тесен смисъл) е точно обратното – сбъдването на идеята за масово достъпно собствено жилище, в най-добрия случай – самостоятелна еднофамилна къща в предградията, и свързаното с това ускорено разрастване на предградията в Америка след Втората световна война. Новата американска мечта (не без влиянието на св

още »
Лилави зони
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2010-06-01

Първан Първанов, Веселина Рачева

Настоящото изследване разглежда междинни пейзажи в градската среда, които се явяват медиация на разказа за ефектите на прехода върху определени слоеве в обществото. Ние отграничаваме интересуващите ни места първо по формалния признак на функционалното им предназначение, но най-вече по съдържащата се в тях интуитивно наблюдаема и различима смесеност, видима аморфност, нежилищност, неопределеност и т.н. Това са места, коит

още »
Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-20

Стефания Темелкова

Днес има огромно значение, до колко продукт или услуга са познати и разпознаваеми, за това голяма роля играят различни рекламни, пъблик рилейшънс, маркетингови и комуникационни стратегии на фирмите предлагащи продуктите или услугите. Всеки един от нас многократно е правил, прави и ще прави избора си с помощта на образа, който има изграден за дадена марка. И тук идва въпросът за марката, как и защо точно този образ е така загнезден в с

още »
Жената, здравето, болестта и хигиената в София: към социалното конструиране на тялото на гражданина
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-25


 (сравнителен анализ на женските списания Икономия и домакинство, Модерна домакиня и Жената днес през периодите 1927 – 1934 г. и 1949 – 1956 г.)

 Вероника Димитрова

Въведение
Процесите на модернизация много често биват разказвани, понякога рефлектирано, понякога нерефлектирано, през града или градското пространство. В тази дипломна работа улавям един от процесите на модернизация, чийто носители са града и гра

още »
Уличното изкуство като културна програма
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2009-11-12


Мирослав Христов

1. Описание на проблема
Основната цел на настоящия проект представлява изследване върху съвременната градска визуална култура. Проблемът поставен пред изследването е липсата на алтернативна визия на монопола на външната реклама в градската среда и междублоковите пространства. Тук монопол не се взема единствено откъм неговия негативен смисъл, а по-скоро като липса на избор пред друг тип визуални кодове, които не целят чисто па

още »
За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове