Facebook Logo
Проекти | Картография на изчезващата памет | Eкип

Проектът "Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от "стара" София" е със следния научен колектив:

проф. дсн. Майя Грекова, ръководител на проекта

доц. д-р Петя Кабакчиева

доц. д-р Мартин Иванова

ас. Мила Минева

Леа Вайсова, координатор на проекта

Невена Германовa

Кристиян Христов

Миглена Горанова

Вероника Димитрова

Елена Лилова

Цветелина Славчева

Цветелина Панова

Експерти:

Петър Йокимов

Любинка Стоилова

Leader of the project is prof. Maya Grekova

Research team: As. Prof. Petya Kabakchieva, As. Prof. Martin Ivanov, as. Milla Mineva, Nevena Germanova, Kristiyan Hristoff

Project coordinator: Lea Vajsova

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове