Facebook Logo
Проекти | Картография на изчезващата памет | Граждански блог
Представяне на книгата "Портрети на изчезваща София"
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2012-06-29

още »
От блог
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2010-06-29

още »
Картографирани зони в София
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2012-01-19

Заснети зони с "рушащи" се къщи на стара София:

1. Бул. А. Стамболийски – бул. Княгиня М. Луиза – Сливница, бул. Христо Ботев. https://picasaweb.google.com/117853477083227674884/nkMTXK

2. Бул. Христо Ботев – Сливница – Опълченска – бул. Ген. М. Д. Скобелев

още »
What is the "citizen's blog" about?
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2011-04-24

Citizens' blog

One of the aims of the project is to provoke debates and to create sensitivity to the city fabric as a “historical” space and also to the current state of “old” buildings vanishing one by one before our eyes. They are often demolished without regard to their particular historical significance. In relation to this, our team is maintaining an active on-line space where preliminary fieldwork results com

още »
Какво е "граждански блог"?
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2011-04-24

Една от целите на проект "Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от "стара" София " е провокиране на дебат и пораждане чувствителност към града като „исторически” значимо пространство, към настоящото състояние на „старите” сгради, които постепенно изчезват във времето, но дори биват разрушавани без оглед именно на историческата им значимост. Във връзка с това екипът си поставя като задача поддържане на акти

още »
За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове