Facebook Logo
Проекти | Картография на изчезващата памет | Релевантна литература

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.) 2005. Непознатата София. София: „Изток- Запад”

Величков, П. 2008. Софийските потайности. София: „Изток- Запад”

Георгиев, А. 1985. Метежният квартал. Старият Ючбунар. София: „Профиздат”

Георгиев, Г. 1983. София и софиянци. София: Индекс 39

Желева-Мартинс, Д. 2006. Градската топография като матрица за социални неравенства. В Биография на София, Исторически студии.  София: „ Пространство  -форма”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Образите на София в градоустройствените планнове и в архитектурата . В Биография на София, Исторически студии.  София: „ Пространство  -форма”

Иречек , К. 1974. Пътувания по България. „Наука и изкуство”

Каназирски-Верин, Г. 1947. София преди 50 години. София: „Българска книга”

Карадачка, Ю. 1999. Столицата София: Градът в мозайка от снимки, картини и спомени, позабравени факти и припомнени имена. С.: Столична община и НКИА

Казасов, Д. 1959. Улици, хора, събития (София преди половин век), София Казасов, Д. Улици, хора, събития (София през първите години на 20-ти век).

Казасов, Д. 1968. Улици, хора, събития (София през първите години на 20-ти век).

Кираджиев, С. 2006. София 125 години столица 1879 – 2004. София: ИК “Гутенберг”

Кираджиев, С. 2010. София каквато беше 1944 – 1989. София: ИК “Гутенберг”

Костенцева, Р. 2008. Моят роден град София е края на ХIХ – началото на ХХвек и след това. София: „Рива”

Костов, А. 1979. Краен квартал. (Ючбунарска хроника).София: Изд на ОФ

Кьосев, А. 2006-9. Интерфейс София. Издателство: „Изток Запад”

Лабов, Г.  1979. Архитектурата на София [Албум]. С.: Техника.

Мирчев, П. 1979. Книга за София. Събития, случки, спомени. София: Изд на ОФ

Недялков, Н. (Съст.)  1921. Албум на София. С.: Витоша

Паунова, С. 2005. Социално конструиране на градската инфраструктура. Критика и хуманизъм, кн. 20, бр. 1

Първанова, М. Неизвестно за известни български родове, улици и сгради. С.: Изток-Запад, 2005

Серто, М. 2002. Изобретяване на всекидневието. София: “Лик”

Тахов, Г. 1987. От Средец до София: Летописи и епизоди от софийските махали. С.: ОФ

Трендафиловъ, Т. 1928. Градостроителството на столицата. в Юбилейна книга на градъ София (1878 – 1928) София: „Книпеграфъ”

Якимова, М. 2010. София на простолюдието. София: „Изток – Запад”

 

Andrusz, G., Harloe, M., Szelenyi, I. 1996. Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies . (Wiley-Blackwell)

Atkinson, R,  Bridge, G. 2008 (eds). Gentrification in a global perspective. (Publisher: Routledge)

 

Pacione, M, 2007. The City. Vol. 1-5 (Routledge)

Smith, N., Williams, P. (eds). 2007.  Gentrification of the City. (Publisher: Routledge)

Smith, L. (ed).  2007. Cultural heritage. Vol. 1-4. (Publisher: Routledge)

Stanilov, Kiril (ed).2007.  Post-socialist city. (Publisher: Kluwer Academic Publishers)

Tsenkova, Sasha, 2009. Housing Policy Reforms in Post-Socialist Europe Lost in Transition. (Publisher: Physica-Verlag Heidelberg)

 

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.) 2005. Непознатата София. София: „Изток- Запад”

Величков, П. 2008. Софийските потайности. София: „Изток- Запад”

Георгиев, А. 1985. Метежният квартал. Старият Ючбунар. София: „Профиздат”

Георгиев, Г. 1983. София и софиянци. София: Индекс 39

Желева-Мартинс, Д. 2006. Градската топография като матрица за социални неравенства. В Биография на София, Исторически студии.  София: „ Пространство  -форма”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Образите на София в градоустройствените планнове и в архитектурата . В Биография на София, Исторически студии.  София: „ Пространство  -форма”

Иречек , К. 1974. Пътувания по България. „Наука и изкуство”

Каназирски-Верин, Г. 1947. София преди 50 години. София: „Българска книга”

Карадачка, Ю. 1999. Столицата София: Градът в мозайка от снимки, картини и спомени, позабравени факти и припомнени имена. С.: Столична община и НКИА

Казасов, Д. 1959. Улици, хора, събития (София преди половин век), София Казасов, Д. Улици, хора, събития (София през първите години на 20-ти век).

Казасов, Д. 1968. Улици, хора, събития (София през първите години на 20-ти век).

Кираджиев, С. 2006. София 125 години столица 1879 – 2004. София: ИК “Гутенберг”

Кираджиев, С. 2010. София каквато беше 1944 – 1989. София: ИК “Гутенберг”

Костенцева, Р. 2008. Моят роден град София е края на ХIХ – началото на ХХвек и след това. София: „Рива”

Костов, А. 1979. Краен квартал. (Ючбунарска хроника).София: Изд на ОФ

Кьосев, А. 2006-9. Интерфейс София. Издателство: „Изток Запад”

Лабов, Г.  1979. Архитектурата на София [Албум]. С.: Техника.

Мирчев, П. 1979. Книга за София. Събития, случки, спомени. София: Изд на ОФ

Недялков, Н. (Съст.)  1921. Албум на София. С.: Витоша

Паунова, С. 2005. Социално конструиране на градската инфраструктура. Критика и хуманизъм, кн. 20, бр. 1

Първанова, М. Неизвестно за известни български родове, улици и сгради. С.: Изток-Запад, 2005

Серто, М. 2002. Изобретяване на всекидневието. София: “Лик”

Тахов, Г. 1987. От Средец до София: Летописи и епизоди от софийските махали. С.: ОФ

Трендафиловъ, Т. 1928. Градостроителството на столицата. в Юбилейна книга на градъ София (1878 – 1928) София: „Книпеграфъ”

Якимова, М. 2010. София на простолюдието. София: „Изток – Запад”

 

Andrusz, G., Harloe, M., Szelenyi, I. 1996. Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies . (Wiley-Blackwell)

Atkinson, R,  Bridge, G. 2008 (eds). Gentrification in a global perspective. (Publisher: Routledge)

 

Pacione, M, 2007. The City. Vol. 1-5 (Routledge)

Smith, N., Williams, P. (eds). 2007.  Gentrification of the City. (Publisher: Routledge)

Smith, L. (ed).  2007. Cultural heritage. Vol. 1-4. (Publisher: Routledge)

Stanilov, Kiril (ed).2007.  Post-socialist city. (Publisher: Kluwer Academic Publishers)

Tsenkova, Sasha, 2009. Housing Policy Reforms in Post-Socialist Europe Lost in Transition. (Publisher: Physica-Verlag Heidelberg)

 

 За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове