Facebook Logo
Проекти | Нация и гражданство | Анализи на студенти
Проекции на национализма през градската среда
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2010-05-29

Настоящият текст е написан от студентите Божидар Иванов и Веселин Георгиев от катедра Социология, СУ, в рамките на курса "Качествени методи в социологията", лектор: Милена Якимова

 УВОД

 Въз основа на емпиричния материал, който анализирахме по отношение на проекта „Нация и гражданство” се оказа, че много от респондентите изграждат една представа за града, в който живеят, която пряко кореспондира

още »
НАГЛАСИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА СРЕД РЕСПОНДЕНТИТЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО „НАЦИЯ И ГРАЖДАНСТВО”
Автор: Леа Вайсова
Дата: 2010-05-28

Настоящият текст е написан от студентите Мая Петрова, Мая Василева и Катя Петрова от катедра Социология, СУ, в рамките на курса "Качествени методи в социологията", лектор: Милена Якимова

 

В началото на този анализ сме се постарали да изясним основните понятия, с които работим, да зададем обща рамка на нашия метод на работа. Ще дадем общи дефиниции на понятията „нация” и „гражданство”, така че те да са релевантни на анализа ни.

още »
Образите на българското, на българина, на родината и на държавата и конфликтите между тях
Автор: Anton Naydenov
Дата: 2010-05-28

Настоящият текст е написан от студентите Марта Коцева и Моника Йолова  в катедра Социология, СУ, в рамките на курса "Качествени методи в социологията", лектор: Милена Якимова 

Избрахме тази тема за нашата презентация, тъй като след прочитането на проведените от целия курс интервюта, се изгради една картина на дълбоки противоречия, които присъстват в мненията на преобладаваща част от респондентите. Ще разгледаме представите за българското и за българина, идеят

още »
За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове