Facebook Logo
Проекти | Националното като публичен репертоар | Екип

Проектът „Националното като публичен репертоар” е с ръководител доц. д-р Боян Знеполски, финансиран от Фонд научни изследвания към Министверството на образованието, младежта и науката и се реализира в рамките на Изследователският център по социални науки към катедра Социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Изследователи: доц. д-р Боян Знеполски, проф. дсн. Майя Грекова,  ас. Мила Минева, доц. д-р Десислава Лилова и ас. Велислава Юриева. 

Координатор: Леа Вайсова

Team members

 

Associate Professor Boyan Znepolski, SU (project leader)

Professor Maya Grekova, SU

Associate Professor Desislava Lilova,  South-West University "Neofit Rilski"

Assistant Professor Milla Mineva, SU

Assistant Professor Velislava Petrova, SU

PhD student Diana Papazova, SU

 

Project coordination: Lea Vajsova

This  project has receive funding from National Science Fund of Bulgarian Ministry of Education and Science

 

 

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове