Facebook Logo
Проекти | Изследователски център по социални науки | Екип

Екипът на проект “Изследователски център по социални науки” се състои от: ръководител – доц. Лиляна Деянова; гл. ас. Милена Якимова, гл. ас. Мила Минева, гл. ас. Светла Маринова; координатор – Деян Петров (за 2006-2007г. ), Вероника Димитрова (2008-2009 г.)

 

The staff of the project “Research center for social studies – Sustainable development of social research in academic education” consists of a leader – associate professor Lilyana Deyanova; assoc. prof.  Milana Yakomova, Mila Mineva, Svetla Marinova; coordinator – Deyan Petrov (2006-2007), Veronica Dimitrova (2008-2009)

За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове