Facebook Logo
Проекти | Изследователски център по социални науки | проекти
Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данните от атестацията на преподавателите във Философки факултет на СУ „Св. Климент Охридски
Автор: Anton Naydenov
Дата: 2007-09-19

Научен колектив:

            Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Калоян Харалампиев

            Консултант: Теодора Ангелова

Описание на научното изследване

  1. 1.      Анализ на поставения проблем и предхождащи изследвания

          &nbs

още »
Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един софийски квартал
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2007-09-12

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светла Маринова

1. Предистория и теоретични предпоставки на изследователския проект

            Идеята за предложения изследователски проект води началото си от дискусиите в рамките на теоретичния семинар Социология на социалните неравенства, проведен през учебната 2007/ 2008 г[1]. и два изсл

още »
Политика и солидарност в интернет: изследване на приложимостта на концепциите за равноправен достъп и е-включеност в публичните електронни услуги в България
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2007-05-15

Тодор Галев

Присъединяването на България към Европейския съюз открива нови възможности, но също така налага и нови отговорности пред обществото и държавните институции. Един от основните приоритети, пресичащ всички национални политики остава развитието на информационно общество (ИО) у нас. От една страна, то е призвано да осигури необходимите инфраструктурни условия за осъществяване на интеграционните процеси, а от друга – то се разглежда като сре

още »
Малцинства в града. Ромите в София: от изолация към интеграция
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2007-03-13

Майя Грекова

1. Социален контекст

В началото на ХХІ век, когато с термина “глобализация” се бележат нови процеси в световен мащаб, вниманието – научно, политическо, всекидневно – продължава да се привлича от “малцинства” като оградени от своето различие, изолирани заради тяхното различие човешки групи. Независимо как точно се мисли глобализацията, неотменна нейна характеристика е преодоляв

още »
Легитимиране на неравенствата
Автор: Администратор Администратор
Дата: 2005-12-16

ЛЕГИТИМИРАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА

Тодор Христов

Свободноизбираем курс за студенти от бакалавърските програми на специалност “Социология”

Курсът има за цел да представи изследването ‘Легитимиране на социалните неравенства в съвременното българско общество’, проведено в рамките на Центъра за изследвания по социални науки на СУ “св.

още »
Какво стои зад разказите за “студентските бригади
Автор: Anton Naydenov
Дата: 2005-12-16

“Какво стои зад разказите за “студентските бригади”? “

в рамките на изследователска практика

на студенти от магистърска програма

“Социологическа диагностика

на съвременността”

Доц. Петя Кабакчиева, Стефан Матеев, Давид Кюранов и други

Област: Мобилност и идентичност

  1. Мотивировка на проекта, цел и основни въпроси

В последните няколко години&

още »
Новата мобилност след края на 90те и промените във възприятието на гражданството и идентичността
Автор: Anton Naydenov
Дата: 2005-12-16

Проект: Новата мобилност след края на 90те и промените във възприятието на гражданството и идентичността

Проект за изследване

проф. дсн Ивайло Дичев – ръководител

участници: Ния Нейкова, Силвия Петрова, Десислава Колева

Общо представяне. Предмет, хипотези

Настоящият проект предлага изследване на новата мобилност в перспективата на две понятия: гражданство и идентичност.

1. “Гражданство” тук се използва в

още »
За проекта
Архив на проекта
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове