Facebook Logo
Конкурси | Архив: 2009
Конкурс за изследователски проекти
Автор : Anton Naydenov
2009-06-01

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС за изследователски проекти в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Финансирането на всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта и общия брой спечелили проекти – до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 10 октомври 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Магистри в последен семестър, с изследователски проекти, свързани с темата на дипломната им работа.
  • Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две...
още »
Конкурс за докторантури
Автор : Anton Naydenov
2009-05-01

КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС за докторанти на самостоятелна подготовка по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Стипендията е в размер на 600 лв. месечно за две години.

Крайният срок за подаване на документи е 20 септември 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Завършили магистри или студенти в магистърски програми в последен...
още »
Конкурс за краткосрочни специализации, участия в конференции и семинари
Автор : Anton Naydenov
2009-04-30

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 10 октомври 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

 

Какви са условията за кандидатстване?

  • Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 ...
още »
Назад
1 2 3
Напред
Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове