Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за краткосрочни специализации, участия в конференции и семинари print
Автор : Вероника Димитрова
2011-01-03

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени 
в областта на градските изследвания
по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”
Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 1 март 2011 г. 

Кой може да кандидатства?
• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).
Какви са условията за кандидатстване?
• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.
Какви са изискванията към спечелилите?
• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на 2011 година.
Къде могат да бъдат подадени документите?
Проектите се подават
• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411, 
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
• на e-mail: rcss@abv.bg
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.


 

1

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове