Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за изследователски проекти print
Автор : 40
2009-01-15

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

за изследователски проекти в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Финансирането на всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта и общия брой спечелили проекти – до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 15 март 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Магистри в последен семестър, с изследователски проекти, свързани с темата на дипломната им работа.
  • Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

 

Какви са условията пред кандидатстващите проекти?

  • Кандидатите трябва да представят детайлно описание на проекта, съдържащо  цели, задачи, план-график, бюджет, библиография. Общият обем на проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници.
  • Към проекта се прилагат CV на изследователя и две препоръки от хабилитирани лица.
  • Няма да бъдат финансирани изцяло теоретични изследвания.

 

Какви са изискванията към спечелилите проекти?

  • Титулярите на спечелилите проекти участват в ежемесечните семинари за обсъждане и представяне на междинните и крайните изследователски резултати.
  • Изследователските проекти трябва да бъдат осъществени  до края на септември 2009 година.

 

Къде могат да бъдат подадени проектите?

 

Проектите се подават

  • лично на адрес:

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А,

Катедра Социология,

Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 14:00 – 18:00

Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

Телефон: 971 10 02, вътр. 234 или 280

 

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

1

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове