Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за краткосрочни специализации, участия в конференции и семинари print
Автор : 40
2009-01-15

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.
Първият срок за подаване на документи е 10 април 2009 г.
Вторият срок за подаване на документите е 10 октомври 2009 г.

 Кой може да кандидатства?

  • Докторанти и доктори на възраст до 35 години (защитили преди не повече от две години).

 Какви са условията за кандидатстване?

  • Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретната специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
  • Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и две препоръки от хабилитирани лица.

 Какви са изискванията към спечелилите?

·        Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.

·        Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на април 2010 година.

 Къде могат да се подават документите?

·        лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 14:00 – 18:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон:  0884 42 3898/
Телефон: 971 10 02, вътр. 234 или 280
·        на e-mail: rcss@abv.bg

За подадени документи се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

1

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове