Facebook Logo
Конкурси
Конкурс за краткосрочни специализации, участия в конференции и семинари print
Автор : Anton Naydenov
2009-04-30

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

 

Стипендията е в размер до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 10 октомври 2009 г.

 

Кой може да кандидатства?

  • Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

 

Какви са условията за кандидатстване?

  • Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
  • Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.

 

Какви са изискванията към спечелилите?

  • Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
  • Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на април 2010 година.

 

Къде могат да бъдат подадени документите?

 

Проектите се подават

  • лично на адрес:

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,

Катедра Социология,

Лаборатория „Изследователски център по социални науки”

Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00

Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

 

За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

1

Предстоящи конкурси
Архив на конкурсите
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове