Facebook Logo
Новини
Българска социологическа асоциация ви кани на публичен дебат print
Автор : Леа Вайсова
2012-05-08
КАКВО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НИ Е НУЖНО?


15 май (вторник) 2012 г. 13:00 часа Нова конферентна зала СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат Бул. „Цар Освободител” № 15 13:00-13:05
Откриване Доц. д-р Светла Колева (Председател на БСА)
Водещ: Проф. Пепка Бояджиева 13:10-13:25
Обучената гражданска некомпетентност. Резултати от анализ на съдържанието на учебници Проф. Георги Димитров (Катедра „Европеистика”, СУ) 13:25-13:40 Гражданското образование в българското училище: резултати и изводи Д-р Светла Петрова (ЦКОКО) 13:40-13:55
Съвременното образование: път към модернизация или обратно към феодализъм Проф. Михаил Мирчев (УНСС, АССА-М) 13:55-14:10 Място на гражданското образование в учебната програма Венцеслав Панчев (Ресор „Образование”, СДС) 14:10-14:40 Обща дискусия 14:40-15.00 Кафе-пауза 15:00-15:15 Гледната точка на учителите – какво гражданско образование ни е нужно? Докторант Деян Петров (Катедра „Социология”, СУ) 15:15-15:30 Как да оценяваме гражданското образование? Цветан Цветански (Център за образователна инициатива) 15:30-15:45 Три „дилеми” пред гражданското образование в България Евелина Варджийска (Катедра „Философия”, ПУ)
15:45-16:00 Необходимост от преосмисляне на модела Лилия Желязкова (Асоциация на учителите по философия) 16:00-16:15 Наблюдение върху гражданското образование в училище Докторант Ивайло Иванов (ИИОЗ-БАН) 16:15-16:45 Обща дискусия
16:45-16.55 Пауза 16:55-17:10 Възможности за интегриране на овладяването на граждански компетентности в обучението по български език и литература Доц. д.п.н. Адриана Дамянова (Катедра по методика, СУ) 17:10-17:25 Училищни и извънучилищни фактори, които де/формират гражданското образование и гражданските активности на българските ученици (8 клас)
Гл. ас. д-р Елена Стойкова (Катедра „Социология”, СУ) 17:25-17:40 Гражданското образование не е образователна дисциплина Доц. д-р Лиляна Деянова (Катедра „Социология”, СУ) 17:40-18:10
Обща дискусия 18:10-18:15 Заключителни думи и закриване: За нови политики за гражданско образование Проф. Пепка Бояджиева Организаторите очакват участниците да изразят становище по някои от следващите въпроси: Какво е мястото на гражданското образование в учебната програма – отделен предмет и/или образование, основано на базата на междупредметни връзки. Какви са съдържателните му приоритети? Кога гражданското образование да бъде включено в учебната програма? Какво се очаква от гражданското образование – гражданска активност, знания, компетентности, проектна култура? Как да се оценява гражданското образование? Каква е ролята на различните институции по отношение на гражданското образование?
Коментари
Само регистрирани потребители могат да коментират! Моля, влезте в системата.
Последни новини
Архив на новините
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове