Facebook Logo
Новини
Покана за конференция print
Автор : Невена Германова
2014-08-18

Екипът на „Проект за градско обновяване с младежко участие – СМЕН" ви кани да вземете участие в гражданската конференция „Младежи и градско обновяване".

Дата: 8-ми Ноември 2014 г.

Място: Лаборатория за градски дизайн, Христо Смирненски №1

Възпроизвеждането на града като човешко местообитание, технологична система и културно пространство е свързано с прилагане на установени модели за организация и промяна на пространствения порядък и за протичане на финансовите, материални, енергийни и информационни потоци. Същевременно алтернативни идеи и култури, експериментални подходи и технологии проникват в живота на града и се съревновават със статуквото.  Пространството на града е резултат, както от властови стратегии за развитие и творческо разрушаване, които управляват и пренареждат градската действителност, така и от непрекъснатата „съпротива" и творческо приспособяване на гражданите спрямо тях.

Следващите поколения са често носители на иновации. Те навлизат в градските арени за да оспорят или да преобърнат отношенията около преломни моменти на гражданска активност и/или чрез постъпателно навлизане в дневния ред и изборите, които указват влияние върху решенията за града. Присъствието на младежите сред гражданските движения е неизменна тяхна черта, която се обуславя от разнообразни движещи сили. От една страна са личната неудовлетвореност от житейската ситуация и съпричастността към ситуацията на други хора, откриването на критични гледни точки към функционирането на обществото и вида на жизнената среда. От друга страна е стремежът за общуване и приобщаване към групи със сходни интереси, любопитството и творческия ентусиазъм към разнообразни сфери на съвместния живот.

Целта на настоящата конференция е да дебатира върху различните инструменти за градско обновяване – от една страна, това са властовите подходи за планиране, които задават рамката за бъдещо развитие на територията, от друга, промяната се случва „отдолу", като резултат от граждански активизъм и различни техники за „правене на мястото". Срещата на двата подхода се възприема като условие за общо приемане и очаквана дълготрайност на намесите в средата – физическа и социална. Градското обновяване е процес, който отразява съвременните социaлни трансформации и постоянната взаимовръзка между физическата и социалната среда, която възпроизвежда града.

Поставяме пресечната точка между младежите като носители на нови стремежи и/или форми на живеене и градското обновяване като процес и/или продукт отнесен към градска среда.

Приемат се доклади свързани със следните теми:

Младежка уязвимост и маргинализация, миграция и безработица в градовете и градските райони
Младежите и начините на обитаване, местата на заетост, средата за отдих и развлечения, начините на придвижване
Влияние на младежките дейности върху живота и тъканта на обществените пространства и душевността на местата
Участие и отношение на младежите към процеса на градско обновяване и преобразуване на обществени пространства и градското наследство, въвличане в процесите на планиране, проектиране и осъществяване
Гледни точки върху растежа и свиването на растежа, свободата и равенството, "зелените" и "умни" градове, социалната екология и градския метаболизъм
Въздействия, (странични) ефекти, ефективност, (външни) разходи и ползи от обществени и частни намеси и инвестиции в градовете
Градски политики и гражданска активност свързани с предприемачество, иновации и творчество
Младежите и съвременната визуална градска култура, включващия градски дизайн, творческата съпротива в градска среда, виртуалните градове и въобразени пространства, градските екстремни спортове и градски реални и виртуални игри
Други

Заявката за участие трябва да включва:
Абстракт на предлаганатa тема /до 300 думи/, до 5 ключови думи, кратко представяне на авторите /до 100 думи на автор/

Важни дати:
07 Септември 2014 г. - крайна дата за изпращане на заявки за участие
14 Септември 2014 г. - отговор за прието участие
01 Ноември 2014 г. - презентация и дълъг абстракт (до 600 думи), постер или доклад (до 3000 думи)

Възможности:
Презентациите, дългите абстракти и докладите от конференцията ще бъдат публикувани в Електронна книга със стандартен номер /Статии от участниците ще бъдат публикувани в български хуманитарни и урбанистични списания при изявено желание на авторите/.

Език:
Български/Английски

Конференцията е част от Проект за градско обновяване с младежко участие – Сканиране на Места в Нужда /СМЕН/ – финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Повече информация може да намерите на www.smenmap.bg

Коментари
Само регистрирани потребители могат да коментират! Моля, влезте в системата.
Последни новини
Архив на новините
Вход:
Потребителско име
Парола за достъп
Тагове