Библиотека : Книжен фонт

А

Абрашев, П. 1995. Дневник. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Аврамов, Р. 2004. Държавата срещу реформите. София: „Изток – Запад”

Аврамов, Р. 2008. Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989. София: “Сиела”

Аврамов, Р. 2007. Комуналният капитализъм. Том. 1. София: Център за либерални стратегии

Аврамов, Р. 2007. Комуналният капитализъм. Том. 2. София: Център за либерални стратегии

Аврамов, Р. 2007. Комуналният капитализъм. Том. 3. София: Център за либерални стратегии

Агамбен, Дж. 2004. Homo sacer. София: ИК “Критика и хуманизъм” (2бр.)

Агасински. С. 2005. Обеми. Философия и политика на архитектурата. София: “HURA”

Алваджиев, Н. 2000. Пловдивска хроника. Пловдив: „Летера”

Ангелов, А., Генова, И. (съст.) 2003. Разказвайки образа. София: фондация „Сфрагида”

Андерсън, Б. 1998. Въобразените общности. София: ИК “Критика и хуманизъм” (коп)

Антонова, В., Жейнов, И. (съст.) 2005. Епоха на строителство. Том.1. Русе. Държавен архив.

Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. София: “Лик”

Арент, Х. 2007. Насилие и политика. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Аретов, Н. 2006. Национална митология. София: „Кралица Маб” (2бр.)

Аретов, Н. (съст.) 2003. Балканските идентичности в българската култура. Том 4. . София: „Кралица Маб”

Ариес, Ф. 2004. Човекът пред смъртта. Том 1. Времето на лежащите мъртъвци. София : „Лик”

Ариес, Ф. 2004. Човекът след смъртта. Том 2. Подивялата смърт. София : „Лик” (2бр.)

Армстронг, К. 2006. Кратка история на мита.  София INK

Арон, Р. 2000. Социология и политика. София: „ЕОН”

Артог, Ф. 2003. Режими на историчност. Презентизъм и изживявания на времето. София: Изд. На НБУ

Асман, Я. 2001. Културната памет. София: „Планета – 3”

Аш, Т. 2005. Свободният свят. София: “Обсидиан”

Б

Банчев, Б. 2009. България и Югославската криза (1989 – 1995) София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Барбър, Б. 2001. Джихад и Мак-свят. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Барт, Р. 2005. Системата на модата.  София:  “Agata”

Барт, Р. 2004. Митологии. Нулева степен на почерка. София: „Колибри”

Барт, Р. 2005. Фрагменти на любовния дискурс. София: „Изток-Запад”

Бауман, З. 1999. Глобализацията. София: „Лик” (копирана)

Бауман, З. 2001. Постмодерната етика. София: “Лик”

Бауман, З. 2002. Модерност и холокост. София: “Лик”

Бауман, З. 2000. Живот във фрагменти. София: “Лик”

Бауман, З. 2003. Общността търсене на безопасност в несигурния свят.  София: „Лик”

Бек, У. 1993. Откриване на истинската политика. София: Изд. “Планета 3”

Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София: „Народна култура”  (коп)

Беновска-Събкова, М. 2001. Политически преход и всекидневна култура.  София: „Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

Боббио, Н. 2001. Дясно и ляво. София: “Лик”

Бонифас, П. 2007. Съвременната геополитика. Основни разделителни линии. ИК „Кама”

Болц, Н. 2002. Консумистически манифест. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Борадори, Дж. 2004. Философия по времена терор. Диалози с Юрген Хабермас и Дерида. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Бориславов, Я. 2004. Боб и метафизика. София: „Сиела”

Боршуков, Г. 2003. История на българската журналистика. 1844 – 1877/1878 – 1885. София ”Парадокс”, „ Университетско издателство „св. Климент Охридски”

Босаков, В. 2010. Интеграцията на мюсюлманите в България. София: „Иврай”

Бошев. Н. Конкурсната система при създаването на паметници в България (1920 – 1944). София: БАН

Бочев, С. 1998. Капитализмът в България. София: „Фондация българска наука и култура”

Бояджиева, П. 2010. Социалното инженерство. София: „Сиела”

Бродел, Ф. 2005. Световното време. София: Изд. “Прозорец”

Брубейкър, Р. 2000. Национализмът в нови рамки. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Бурдийо, П. 2004. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле. София: “Дом на науките за човека и обществото

Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство. София: “Лик”

Бурдийо, П. 2008. Ответен огън. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски” (2бр.)

Бурдийо, П. 2007. Размишления по Паскал. София: Изд. “Панорама плюс”

Бурбулон, Р. 2007. Български дневници. София: ИК „ Колибри”

Бушар, Ж. 2006. Генезис на нациите и културите в Новия свят. София: „Сонм”

Бънков, А. 1975. Логика. София: „Наука и изкуство”

Бъргър, П. (съст.) 2004. Десекуларизацията на света. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Бъргър, П., Лукман, Т. 1996. Социалното конструиране на реалността. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Бъргър, П. 1998. Капиталистическата революция. София….. (коп)

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.) 2005. Непознатата София. София: „Изток- Запад”

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.)2006. Непознатата България. Хора и събития. 1878 – 1944. София: „Изток- Запад”

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.) 2008. Непознатият българин. 1978.1944. София: „Изток- Запад”

Бърнев, И, Юруков, Л. (съст.) 2007. Епизоди от изграждането на новата българска държавност. 1879 -1896. София: „Изток- Запад”

В  

Вакан, Л. 2004. Затворите на нищетата. София: “Лик”

Ваксберг, Т. 2006. Милошевич и трубуналът.  София: Изд. “Сиела”

Ванер, С. 2008. Турция. София: „Рива”

Ватимо, Дж. 2004. Краят на модерността. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Вацов, Д.  2006. Свобода и признаване. София: НБУ

Вацов, М. 2009. Опити върху властта и истината.  София: НБУ

Вачков, Д., Иванов, М. 2008. Българският външен дълг 1944-1989. София: Изд. “Сиела”

Вебер, М. 2004. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Изд. “Просвета”

Вебер, М. 2000.  Рационални и социологически основания на музиката. София: ИК „ Критика и хуманизъм”

Вебер, М. 2000. Ученият и политикът. София, „ЕОН”

Вебер, М. 1998. Смисъл и ценност. София: ИК „ Критика и хуманизъм”

Везенков, А. 2008. Властовите структури на българската комунистическа партия 1944 – 1989. София: “Сиела”

Величков, К. 1979. Литературен архив 7. София: Изд. БАН

Величков, П. 2008. Софийските потайности. София: „Изток- Запад”

Величков, П. 2009. Страсти и скандали в царска Българи. София: „Изток- Запад”

Венедиков, Й. 1994. Социологическите предизборни проучвания – между сериозното и опасното. София: ТПК „ Лъч”

Вернан, Ж. 2001. Древногръцки митове. София: “Лик”

Вейл, Е. 2005. Политическа философия. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Виденов, М. 2010. Езикът на града. София: : Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Витгенщайн, Л. 2006. Синята книга. Кафявата книга. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Владимиров, Ж. 1999. Културното наследство срещу демокрация и пазара. София: „Софийски новини” ООД

Вълчев, П. 2009. Хроника на поругаваната памет. София: Арх&арт

Върбанова, В.,Кирова, Н. (съст.) 2008. София и нейното културно-историческо наследство. София: Издателство за териториално устройство и строителство.

Г

Гадамер, Х. 2009. Наследството на Европа. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Гаднър, Дж. 1983. За нравствеността в литературата. София: „Наука и култура”

Ганди, Л. 2005. Постколониална теория. Изд. „Кралица Маб”

Гарфинкъл, Х. 2005. Изследвания по етнометодология. София: ИК „ Критика и хуманизъм”

Генов, Н., Пенева-Личева, С., Стайков, З., Георгиева, М., Балкански, П., Чурковски, Д., Захариева, М., Кабакчиева, П., Динкова, М., Генов, Н. 1987. Социалните иновации и младежта. София: ”Народна младеж”

Генов, р., Чолова, Ц., Стоянов, Л. (съст. ) 2009. Етноси, култури и политика в югоизточна Европа. София НБУ

Генова, И. (съст.) 2007.Визуалният образ. Докторантски семинар 2006 – 2007. София: НБУ

Генова, И. 2007. Tempus fugit Времето лети. София: „Алтера”

Генова, И. 2010. Модерно и съвременно. За изкуството и неговите истории.. София НБУ

Георгиев, В. 2010. Уличник. Истории на софийските улици. София: „Сиела”

Георгиев, Г. (съст.) 1991. София през вековете. Том 2. Столица на нова България. София: Изд. БАН

Георгиев, Г. 1983. София и софиянци 1878 – 1944. София: Изд. “Наука и изкуство” (копирана)

Георгиев, М. 1981. Литературен архив 8. София: Изд. БАН

Георгиева, Б. 2006. Градските развлечения в миналото. София: „Парадигма”

Георгиева, И., Бонева, Т., Стоилов, К., (съст.) 1988. Етнографията на човека и обществото. София: Софийски университет” Климент Охридски, катедра по етнография

Гешов, И. 1994. Лична кореспонденция. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Гидънс, А. 1998. Третият път. София: „Прозорец”

Гиглион, Р. Маталон, Б. 2005. Социологическите анкети. София: Изд. “Наука и изкуство”

Големанов, Н. 1998. Смъртността на жените в България. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Грамши. 1976. За културата, литературата и изкуството. София: Издателство „Наука и изкуство”

Грекова, М. 1996. Аз и другият. София: „Университетско издаделство „Св. Климент Охридски” (Копирана)

 Грекова, М. 2008. Ромите в София. От изолация към интеграция?. София: “Изток Запад”

Грекова, М. (съст.). 2002. Градът. Социална реалност и представа. София: “Изток Запад”

(на Милена)

Груев, М., Кальонски, А. 2008. Възродителният процес. Мюсюлманските общности и комунистическият режим. София: “Сиела”

Груев, М. 2009. Преорани слоеве. Колективизация и социална промяна Българския северозапад 40-те – 50-те години на 20. София: “Сиела”

Д

Дандолова, И. (съст.) 2005. Градове и неравенства. От локалното до глобалното. София: HURA

Даскалов, Р. 2005. Българското общество. Том 1. Държава. Политика. Икономика. София: ИК “Гутенберг"

Даскалов, Р. 2005. Българското общество. Том 2. Население. Общество. Култура. София: ИК “Гутенберг"

Даскалов, Р. 2008. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. София: Изд. “Сиела”

Даскалов, Р. 1992. Въведение в социологията на Макс Вебер. София: „ Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Джеймисън, Ф. 2005. Единствена модерност. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Джонсън, А. 2011. Раждането на биоетиката. София: „Критика и хуманизъм”

Джордано, К. 2006. Власт, недоверие и наследство. София: „Полис” (подарък от Марто)

Дал, Р. 2006. Демокрацията и нейните критици София: ИК “Критика и хуманизъм”

Дерида, Ж. 2001. За грама-тологията. София: “Лик”

Дерида, Ж. 1993. Позиции. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Деянов, Д., Николова, Н. 1995. Пренаписването на новата българска история в учебниците за гимназията. София: Институт за социална критика (копирана)

Деянова, Л. (съст). 2000. Биография. Памет. Разказ. (копирана) 4 бр.

Деянова, Л. 2009. Очертания на мълчанието. София: ИК „Критика и хуманизъм"

Деянова, Л. Кабакчиева, П., Грекова, М., Димитров, Г. 1992. Социология за 11 клас. София „Просвета”

Дечев, С.  (съст.) 2010. В търсене на българското. София, :Институт за изследване на изкуствата”

Димитров, Б. 2010. Истинската история на Освобождението 1860 – 1878. София: „Стандарт”

Димитров, Г. 2007. Иновативна социология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски” (2бр.)

Димитров, Г. 2003. Дневник март 1933 – февруари 1949. София: „Изток Запад”

Димитрова, Н. 2010. Часът на българската интелигенция. София: „Парадигма”

Димова, Л. 2004. Ромите, другото измерение на промените. София: Фондация „ Партньори – България”

Дичев, И., Спасов, О. 2009. Новите млади и новите медии. София: „Институт Отворено Общество”

Дичев, И., 2009. Граждани отвъд местата. София: „Просвета”

Дичев, И., Спасов, О. 2011. Нови медии нови мобилизации. София: Институт Отворено общество

Дойнов, П. (съст.). 2008. Социалистическият реализъм. София: НБУ

Дойнов, П. 2011.Българският соцреализъм. 1956. 1968. 1989. София: „Сиела”

Драганова, С. 1996. Кюстендилски регион 1864 – 1919. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Дъглас, М. 2005. Чистота и опасност. София: “Лик”

Дъглас, М. 2004. Как мислят институциите. София: „41Т” ЕООД

Дюркем, Е. 1998. Елементарни форми на религиозния живот. София: С. – А.

Дюркем, Е. 1999. Самоубийството. Враца: „Женифер Хикс”

Дюркем, Е. 2002. За разделението на обществения труд. София: Изд. “Сонм”

Дюркем, Е. 2006. Да мислим възпитанието. София: Изд. “Сонм”

Е

Еленков, И. 2008. Културният фронт. София: “Сиела”

Еленков, И., Даскалов, Р. (съст.) 1994. Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. София: ИК “Светлоструй” (копирана)

Елиас, Н. 1999. Относно процеса на цивилизация. Том 1. София: „Атика”

Елиас, Н. 2000. Относно процеса на цивилизация. Том 2. София: „Атика”

Елчинова, М. (съст).  2005. Антропологични изследвания. Том 6. София: фонд „Стратегическо развитие” при НБУ

Eнде, М. 1990. Приказка без край.София: „Отечество”

Ж

Желева-Мартинс, Д. 2004. Градоустройствени паралели. България и светът. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Желева-Мартинс, Д. 2006. Биография на София, Исторически студии.  София: „ Пространство  -форма”

Желева-Мартинс, Д., Фърков, Ю. 2009. История на българското градоустройство ХIХ – ХХ век. Изд. „Валентин Траянов”

Живков, Т. 1987. Етнокултурно единство и фолклор. София: „ Наука и изкуство”

Жижек, С. 2001. Понеже не знаят какво правят. София: ИК „Критика и хуманизъм”

З

Златаров, В. (съст.) 1974. София 1944 – 1974. София: Изд. „Институт за пропаганда на марксизма – ленинизма при софийските ГК на БКП (копирана)

Златарски, А. 2009. Софийската улица „Оборище”. София: „Прозорец”

Знеполски, И. (съст.) 2000. Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливостта. София: „Дом на науките и обществото”

Знеполски, И., Висман, Х. ( съст.). 2000. Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливостта. София: „Дом на науките за човека и обществото”

Знеполски, И. (съст.) 2001. История разказ памет. София: „Дом на науките за човека и обществеото”

Знеполски, И. (съст.) 2003. Около Райнхарт Козелек. Историческо време и темпоралност. . София: „Дом на науките за човека и обществото”

Знеполски, И. (съст.) 2004. Около Пиер Нора. София: „Дом на науките за човека и обществото”

Знеполски, И. (съст.) 2004. Интелектуалците в Европа през ХІХ век. . София: „Дом на науките за човека и обществото”

Знеполски, И. (съст.) 2006. Около Чарлз Тейлър. Религия и политика. Безпокойствата на модерността. София: „Дом на науките и обществото”

Знеполски, И. (съст). Жан Бодрияр. Глобализацията като научен шок. София: „Дом на науките и обществото”

Знеполски, И. 2008. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. София: “Сиела”

Знеполски, И. (съст.) 2009. История на народна република България. София: „ciela”

Знеполски, И. (съст.) 2010. Това е моето минало. Спомени, дневници, свидетелства. Том 1. София: „ciela”

Знеполски, И. (съст.)2010. Това е моето минало. Спомени, дневници, свидетелства. Том 2. София: „ciela”

Знеполски, И. (съст.)2010. Тоталитаризмите на 20 век. в сравнителна перспектива. София: „ciela”

И

Иванов, М. 2008. Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963-1989. София: Изд. “Сиела”

Иванов, М. 2010. Мрежовият капитализъм. Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890 – 1914. София ИК „Гутенберг”

Иванова, Р. 1984. Българската фолклорна сватба. София: Издателство на БАН

Иванова, Е.  Изобретяване на памет и забрава. София: НБУ

Илчев, И. 2005. Междено време. София: Изд. “Колибри”

Й

-

К

Казанджиев, С. 1999. Есета из архива. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Казакова, В.  2007. Старите бургаски традиции. Бургас: ИК „Знаци”

Казакова, В.  2007. Носталгично за Бургас. Бургас: ИК „Знаци”

Калхун, К. 2003. Критическа социална теория. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. София: ИК „ Критика и хуманизъм”

Касабова, А. 2007. За автобиографичната памет. София: НБУ

Кастелс, М. 2004. Възходът на мрежовото общество. София: „Лик”

Кастелс, М. 2006. Силата на идентичността. Том 2. София: „Лик”

Кауфман,Н. (съст.) 2005. 1500 Български градски песни. Том 1. Варна: „Славена”

Кауфман,Н. (съст.) 2002. 1500 Български градски песни. Том 2. Варна: „Славена”

Кауфман,Н. (съст.) 2003. 1500 Български градски песни. Том 3. Варна: „Славена”

Кекеш, Дж. 2001. Против либерализма. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Кейган, Р. 2008. Завръщането на историята и краят на мечтите. София: “Обсидиан”

Кенрик, Д., Пъксън, Г. 2006. Съдбата на циганите в Европа.  София: ИК. „Стигмати”

Кертин, А. 2010. Между кръста и меча. Гражданското общество и етнокултурното минало. София: „Просвета”

Кираджиев, С. 2006. София 125 години столица 1879 – 2004. София: ИК “Гутенберг”

Кираджиев, С. 2008. Българските градове. София: ИК “Гутенберг”

Кираджиев, С. 2009. Българските села. София: ИК “Гутенберг”

Кираджиев, С. 2010. София каквато беше 1944 – 1989. София: ИК “Гутенберг”

Киров, Х. 1983. Стопанската сметка в социалистическите страни. София: „Наука и изкуство”

Козелек, Р. 2007. Студии по история на понятията. София: “Дом на науките за човека и обществото

Козелек, Р. 2002. Пластовете на времето. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Колев, В. 2006. Общините в България (60-те-80-те години на 19 век). Търново: „ИФ-94”

Колева, Д.  2007. Върху храстите не падат мълнии. Комунизмът – житейски съдби”. София: „ИИБМ”

Колева, Д., Гончарова, Г.2007. Културологични изследвания: политики на репрезентация. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Колева, Д. (съст.) 2010. Белене – място на памет. София: „Сиела”

Конт, О. 2000. Трактат върху позитивния дух. София: Изд. “Сонм”

Константинова, З., Петров, М., Деенчина.( съст.) 2006. Българската журналистика 160 години. София: „Университетско издателство” св. Климент Охридски”

 

Краев, Г. (съст.). 2005.Кафенето като дискурс. София: НБУ

Крийд, Дж. 2005. Опитомяване на революцията. От социалистическите реформи към противоречивия преход в едно българско село. „Апострофи”

Криспин, А. 2004. Антисемитизъм в България днес. София: ИК. „Колибри”

Кръстев, И. 2001. Под линия. Социалните науки и другият век. София : „Център за либерални стратегии” (5 бр.)

Кръстева, А. (съст) 2006. Фигурите на бежанеца. София: НБУ

Костенцева, Р. 2008. Моят роден град. София в края на 19 – началото на 20 век и след това. София: „Рива”

Куманов, М. (съст.) 2008. Независимостта от 1908 в българския периодичен печат. Сборник документи. София: ИК „Гутенберг”

Купър, Р. 2004. Разпадането на нациите. София: “Обсидиан”

Кьосев, А. 2006-9. Интерфейс София. Издателство: „Изток Запад”

Кьосева, Ц. 2010. Първите дами на царска България. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Л

Лардева, Г. 2008. Изкуството на прехода. Проблемът неконвенционално изкуство в България. Пловдов: ИК „Жанет 45”

Латур, Б. 2007. Реасемблиране на социалното. Увод в социологията на дееца-мрежа. София: „Изток Запад”

Лаш, С. 2004. Критика на информацията. София: ИК “Кота”

Леви, Дж. 2008. Упражнения по микроистория. София: “Дом на науките за човека и обществото

Левинас, Е. 1999. Другост и трансцеденталност. София: „Сонм”

Ледрю, Р. 2004. Урбаносоциология. София: „HURA”

Лозанов, Г., Спасов, О. (съст.). 2000. Медии и митове. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Лок, Дж. 2008. Писмо за толерантността. София: „Сиела”

М

Мамардашвили, М. 2004. Класическа и некласическа рационалност. Том. 1. София:  „Изток Запад”

Мамардашвили, М.2000. Картезиански размишления. София: „Панорама”

Мантарова, А., Захариева, М. (съст.) 2006. Българското общество пред присъединяване към ЕС. София: “Изток Запад”

Манолов, К. (съст.). 2007. Либерализмът.  Идеи за свободно общество. София: НБУ

Мареш, Р., Рьотцер, Ф. (съст.). 2006. Ренесанс на утопията. Фигури на бъдещето през 21 век. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Марушиакова, Е., Попов, В. 2007. Studii romani. Том 7. София: „Парадигма”

Мелхиор- Боне, С. 2005. История на огледалото. София: „AGATA”

Методиев, М. 2008. Машина за легитимност. Ролята на държавна сигурност в комунистическата държава. София: “Сиела”

Методиев, М. 2010. Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава (1944 – 1989).  София: “Сиела”

Мийд, Х. 1997. Разум , аз и общество. Изд.”Еа”

Милчаков, Я. 2009. Социални полета на литературата.  София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Мизов, М. 2003. Ромите в социалното пространство. София : „Парадигма”

Мирков, А. 2009. Сензационните престъпления и катастрофи в България. София: ИК „Гутенберг”

Мирчев, П. 1979. Книга за София. Събития, случки, спомени. София: Изд на ОФ

Михайлов, С. 2003. Социологията в България след втората световна война. София: ИК „М-8-М”

Михайловска, Е.2009. Култура на оцеляването. София: „Изток Запад”

Михайловска, Е.  2010. Създадени сме да размишляваме. София: „Изток-Запад”

Мичев, И…. Старите чешми на Варна. Описания от 17 – 20 век. Варна: „Зограф”

Мишкова, Д. (съст.) 2006. Балканският 19 век. София: “Рива”

Можейко, Е. 2009. Социалистическият реализъм.  София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Монова, Т. Попова, С., Спасов, О., Ангелова, В., Попова, Ж., Бодаков, М. 2010. Култура. Медии. Публичност. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Мос, М. 2001. Дарът. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Мунтян, Б. (ред). 1980. Проблеми на младежта. София: НИИ

Мунтян, Б. (ред). 1982. Проблеми на младежта. София: НИИ

Муф, Ш. (съст.) 2004. Измерения на радикалната демокрация. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Н

Найденова, В., Джамджиева, М., Стаевска, В. 2008. Качествени методи в социалните науки. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Наудашер, Е.2009.  Едуард Наудашер. От чирак в строителството на диги до пионер в индустриализацията на България. София: „Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Неделчев, В. Петров, Ст. 1954. София нашата прекрасна столица. София: Държавно издателство „Народна просвета” ( копирана)

Нешев, К. 1980. Етика. София: „ Наука и изкуство”

Ненов, Н. 2005. Етнология Urbana. София: Импресарско-издателска къща „ROD”

Низбет, Р. 2000. Социална промяна и история. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Николов, Б., Даскалов, Р. (съст.) 2000. В паяжината на смисъла. София: “Лик”

Николова, Е. 1998. Образованието на 21 век – национални проекции. София: „ Национален институт по образование”

Николова, В., Стоянова, Р.2009. Споделената отговорност. Военно издателство

Нора, П. 2005. Места на памет. Том 1. От републиката до нацията. София: “Дом на науките за човека и обществото

Нора, П. 2005. Места на памет. Том 2. От Архива до емблемата. София: “Дом на науките за човека и обществото

О

Олброу, М. 2001. Глобалната епоха. София: “Обсидиан”

П

Панайотов, Ф. 2008.  Вестници и вестникари. София: „Захари Стоянов”

Пожарлиев, Р. 2000. Философски образи. София: „Лик”

Петров, П. (съст.). 2007. История на българската държава и право. Извори 680 – 1944. София: Изд. „Албатрос”

Пецов, Г. 2008. Варна 1870 – 1919. Варна: „Зограаф”

Попов, Ж. 1993. Северна Добруджа.Пътеписни бележки и спомени за българите ( 1878 -  1940) София: : Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Поппетров, Н. (съст.) 2009. Национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: ИК „Гутенберг”

Попов, С. 2008. Витгенщайн: Аналитика на мистическото. София: „Алтера”

Първанова, М. 2006. Неизвестно за известни български родове. Част втора. София: „Изток- Запад”

Първанова, М. 2009. „Неизвестно за известни български родове улици и сгради. София: „Изток- Запад”

Р

Радев, С. 2009. Строителите на съвременна България. Том 3. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Радева, М. 2008. Училищното историческо образование в България (1878 – 1944). София: ИК „Гутенберг”

Радославов, И. 1992. Българската литература. 1880 – 1930. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Решер, Н. 2001. Плурализмът. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Рикардо, Д. 2006. За принципите на политическата икономия и данъчното облагане. София: ИК “Рата”

Рот, Ф. 2005. Изобретяването на Европа. Изд. „Кралица Маб”

С

Саид, Е. 1999. Ориентализмът. София: „Кралица Маб”

Саид, Е. 2002. Отразяването на исляма. София: „Кралица Маб”

Сандерс, Т. 2006. Село на Балканите. София: „Южен кръст” ЕООД (копирана)

Сасен, С. 2011. Глобалният град. София: „Критика и хуманизъм”

Седлакова, К., Пенчев, В. 2010. СамуелЯрослав Захей” Словашкият консул” в България. София „Стигмати”

Селени, И. (съст.) 2002. Бедността при посткомунизма. София: Изд. “Изток Запад”

Семов, М. 1985. Баба знае две и двеста. Пловдив: „ Христо Г. Данов”

Сервер, Ф. 2009. Светът на съвременната архитектура. София: „Книгомания”

Серто, М. 2002. Изобретяване на всекидневието. София: “Лик”

Скот, Дж. 2007. Политики на булото. Забраната на ислямските забрадки във френските обществени  училища. София: „Зевгма”

Сол, Дж. 2009. Крахът на глобализма. Изд. „Кралица Маб”

Смит, А. 2006. Богатството на народите. София: ИК “Рата”

Спасов, О. 2000. Преходът и медиите. София: „Университетско издателство” св. Климент Охридски”

Стамболийски, А. 1920. Политически партии или съсловни организации?. София: „Земеделско знаме” (Дар от Ронката) 9 копирана)

Стойчев, С. (съст.) Конституционно право. Сборник нормативни актове. София: “Сиела”

Стойчев, В. 2009. Модернизация въпреки „модернизацията”. София: „Изток Запад”

Стоянов, З. 2005. Непознати страници. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Стоянова, И. 2009. Софийските градини. 1878 – 1939. София; „Пространство – форма”

Стефанов, И. 1998. Природата на културата.София: „Искон-Издат”

Стефанов, И., Минева, М. 2009. Социологията пред предизвикателството на различията. София: „Университетско издателство” св. Климент Охридски”

Т  

Тейлър, Ч. 2006. Разновидности на религията днес. София: ИК „ Критика и хуманизъм”

Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: “Лик”

Тойнби, А. 1992. Подбрано. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Тодоров, Х. 2005. Обща социология. София: “Изток Запад”

Тодоров, Ц. 2010. Завладяването на Америка. София: „Изток-Запад”

Тодоров, Ц. 2009. Страхът от варварите. София: „Изток-Запад”

Тодорова, М. 2004. Балкани – балканизъм. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”(2бр.)

Тодорова, М. 2003. Да се пише за архитектурата. София: „HURA”

Тодорова, М. 2010. България, Балканите, светът: идеи процеси, събития. София: „Просвета”

Томов, Ц.,Деянов, Д., Кръстанова, К., Събева, С., Пенкова, П., Златкова, М. (съст.). 2004. Етносоциология: Интердисциплинарен модул. Сборник текстове. Пловдив: Фондация „Отворено общество”( копие)

Тошкова, С. 1993. Икономическите алтернативи. Част 1. София: „График Амат”

Тренев, Р. 2003. Огън без пламък. Благоевград: Изд. “Бон”

Тулмин, С. 2002. Завръщане към разума. София: ИК “Критика и хуманизъм”

У

Улф, Л. 2004. Изобретяването на източна Европа. София: Изд. “Кралица Маб”

Уолзър, М. 1999. Интерпретация и социална критика. София: ИК “Критика и хуманизъм” (2 бр.)

Уолзър, М. 2007. За толерирането. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Уолзър, М. 2010. Сфери на справедливостта. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Ф

Фаро, П. 2006. Морал и социология. София: Изд. “Сонм”

Фидлър, Р. 2005. Медиаморфоза. Да разберем новите медии. Изд. „Кралица Маб”

Фотев, Г.  (съст.). 1998. Извори на социологията. София: „Идея”

Фотев, Г. (съст). 2004. Военна социология в България през първата половина на 20 в. „Военно издателство”

Фотев, Г. (съст). 2009. Европейските ценности в днешното българско общество. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Фрай, Р. 1988. Въображение и рисунка. София: „Наука и изкуство”

Фрес, Ж. 2004. Семейството и градът. Двете владения. София:  “HURA”

Фуко, М. 1998. Надзор и наказание. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Фуко, М. 2000. Анормалните. София: “Лик”

Фуко, М. 2003. Трябва да защитаваме обществото. София: “Лик”

Фуко, М. 1997. Власт. София: ИК “Критика и хуманизъм” (коп)

Фуко, М. 1996. Археология на знанието. София: „Наука и изкуство” (копирана)

Фуко, М. 1994. Раждане на клиниката. Археология на медицинския поглед. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (копирана)

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (копирана)

Фюре, Ф., Рише, Д. 2005. Френската революция. София: Изд. “Кама”

Х

Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (копирана)

Хабермас, Ю. 1999. Философският дискурс на модерността. Плевен:  „ЕА”

Хабермас, Ю. 1999. Морал, право и демокрация. София: „Дом на нуките за човека и обществото”

Хабермас, Ю. 2004. Постнационалната констелация. София: ИК “Критика и хуманизъм”

Хабермас, Ю. 2004. Бъдещето на човешката природа. София: Goethe- Institut Inter Natones Sofia

Хаджийски, И. 2002. Бит и душевност на нашия народ. София: „Изток Запад”

Хаджийски, И. 2002. Оптимистична теория за нашия народ. София: „Изток Запад”

Хаджийски, И. 2003. Гражданска смърт и безсмъртие. София: „Изток Запад”

Хаджийски, И. 2008. Моралната карта на България. София: „Захарий Стоянов”

Харалампиев, К. 2003. Въведение в основите на статистическите методи за анализ. София; „Балкани”

Хобсбом, Е. 1996. Нации и национализъм. София, „Обсидиан” (коп)

Хранова, А. 2011. Историография и литература. Том 1. София „Просвета”

Хранова, А. 2011. Историография и литература. Том 2. София „Просвета”

Христов, Х. 2007. Тайните фалити на комунизма. София: “Сиела”

Христов, Х. 2009. Тодор Живков. Биография. София: “Сиела”

Христов, Х. 2009. Империята на загадъчните фирми. София: “Сиела”

Христова, Н. 2005. Специфика на българското „дисидентство”. Пловдив: „Летера”

Хелд, Д. 2000. Демокрацията и глобалният ред. От модерната държава към космополитно управление София: ИК “Критика и хуманизъм”

Хънтингтън, С. 1999. Сблъсъкът на цивилизациите. София: “Обсидиан”

Хънтингтън, С. 2005. Кои сме ние? София: “Обсидиан”

Хърцфелд, М. 2007. Културната интимност. София: Изд. “Просвета”

Ц

Цветков, П. 2005. Светът през ХХ век. София: НБУ

Цветков, П. 2008. Светът на мегамитовете. София: НБУ

Цонев, М. 2001. Дейци на българското инженерно-архитектурно дружество 1893 – 1949. София: Академично издаделство “Проф. Марин Дринов”

Ч

Чавдарова, Т. 2001. Неформалната икономика. София „Лик”

Чалъков, И. 2008. Мрежите на прехода. София: „Изток Запад”

Чиров, А. 2009. Номенклатурата, демократурата и прехода. София: „Ciela”

Ш

Шарланов, Д.  2009. История на комунизма в България. Том 1. София: „Сиела”

Шарланов, Д.  2009. История на комунизма в България. Том 2. София: „Сиела”

Шеалтиел, Ш.  2008. От родина към отечество. Емиграция и нелегална имиграция от и през България в периода (1939 -  1949). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Шишманов, И. 2005. Форумът. Шишманови четения. Книга 1. София БАН

Шишманов, И. 2006. Ученият и гражданинът. Книга 2. София БАН

Шишманов, И. 2007. Наука и политика. Книга 3. София БАН

Шпет, Г. 2003. Феноменология етническа психология. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Шулц, Д. 2006. История на модерната психология. София: Изд. “Наука и изкуство”

Шумпетер, Й. ….. История на икономическия анализ. От Античността до 1790 година. Том 1. София: ИК „Прозорец”

Шютц, А. 1999.Чужденецът. София: „Лик”

Шютц, А. 2010. Смислово изграждане на социалния свят. София: ИК „Критика и хуманизъм”

Щ

-

Ъ

Ървинг, М. 2008. 1001 Сгради, които непременно трябва да видите. София „Книгомания”

Ь

-

Ю

Юда, Ц. 2006. Под знака на НРБ. София: „Колибри”

Юбилейна книга София. 1878 – 1958. Издание на изпълнителния комитет на софийския градски народен съвет по случай осемдесет - годишнината от Освобождението на София (коп)

Юбилейна книга на градъ София (1878 – 1928) Издава комитетъ за история на София при българския археологически институтъ съ средства на софийската градска община. София, печатница „Книпеграф” (коп)

Юбилейна книга. София 120 години столица (коп)

Юбилейна книга . 1962 – 1965. Години на възход. Издава сектор „Агитация и пропаганда” при СГНС (коп)

Я

Якимова, М. 2010. София на простолюдието. София: „Изток – Запад”