Партньори

Национален център по обществено здраве и анализи

http://ncphp.government.bg/index.php?lang=bg

Национален център по заразни и паразитни болести

https://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

European Social Research Unit

http://esru.ub.edu/

Академична лига за Югоизточна Европа (АЛЮЕ)

http://www.seal-sofia.org

Асоциация на студентите по социология

http://www.asssu.eu

Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов““

https://redhouse-sofia.org

Институт за съвременни дигитални архиви

http://www.isda.bg

Институт Отворено общество

http://www.osf.bg/?cy=99

Институт Отворено общество

https://osis.bg

Катедра "Социология"

http://www.sociology-su.org/

Министерство на образованието, младежта и науките

https://www.mon.bg

НИС при СУ "Св. Климент Охридски"

http://nis-su.eu

Семинар БГ

https://www.seminar-bg.eu

СУ "Св. Климент Охридски"

https://www.uni-sofia.bg

Фонд "Научни изследвания"

http://nsfb.net

Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ)

https://hssfoundation.org

Фондация "Медийна демокрация"

http://www.fmd.bg

Център за либерални стратегии

https://www.cls-sofia.org/bg

Център за образователни инициативи

http://www.cei-bg.org

Европейски Алтернативи

https://euroalter.com