За нас

Изследователският център по социални науки (ИЦСН), създаден към катедра Социология на СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да развива социологически и интердисциплинарни изследвания по значими научни теми, да стимулира академичния диалог, да съдейства за интегрирането на изследователски и преподавателски практики, да подпомага академичното развитие на млади учени и да популяризира изследователските резултати, произведени в рамките на изследователските проекти, по които ИЦСН работи.  

Конкретните дейности, с които ИЦСН се ангажира са:

Провеждане на научни изследвания;

Организиране на научни семинари и академични конференции;

Повишаване на капацитета на научната инфраструктура;

Създаване на международни и национални изследователски мрежи;

Публикуване на научни изследвания и поддържане на публично достъпни архиви на проведени изследвания.

Ръководител на ИЦСН е доц. Милена Якимова (от 2016 г.), а екипът се състои от: проф. Майя Грекова, проф. Лиляна Деянова, проф. Боян Знеполски, проф. Петя Кабакчиева, доц. д-р Светла Маринова, гл. ас. д-р Мила Минева, гл. ас. д-р Момчил Христов, гл. ас. д-р Леа Вайсова, гл. ас. д-р Вероника Димитрова, гл. ас. Боряна Бунджулова, д-р Мария Мартинова, д-р Симеон Кюркчиев, , д-р Николай Янков, докторант Гергана Ненова, докторант Светломир Здравков.

Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и закупените книги и архиви по проведените изследвания.