Контакти

Изследователски център по социални науки се намира в 411 кабинет на катедра "Социология" към СУ "Св. Климент Охридски". (Работно време : вторник - от 9 до 13ч.)

Email

martinovamaria01@gmail.com

Телефон

+(359) 885 171 822

Адрес

София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл.4, ет.4, каб. 411