Актуални проекти на ИЦСН (2019)

В момента към центъра се работи по „Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност“ (2017-…), „Психично здраве и социални неравенства“, „Детските имунизации: предизвикателство за съвременното българско общество (Изследване на проблемите при комуникацията между педиатри и родители за набелязване на адекватни мерки за подобряване на имунизационния обхват в България)“ (в партньорство с НЦЗПБ) и „Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати“. Проектите са финансирани от Фонд „Научни изследвания“.