Политически употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност : Екип