Психично здраве и социални неравенства : Екип

Ръководител

гл. ас. Вероника Димитрова;

Изследователски екип

проф. дсн Майя Грекова (СУ), доц. д-р Христо Хинков (НЦОЗА), доц. дсн Милена Якимова, Доц. Д-р Михаил Околийски, гл. ас. д-р Боряна Бунджулова, гл. ас. Д-р Захари Зарков, гл. ас. Владимир Наков, д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, д-р Симеон Кюркчиев, д-р Мария Мартинова, д-р Боян Захариев, Стефан Малеев

Източник на финансиране

Фонд „Научни изследвания‘, https://www.fni.bg