Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати : Екип

Ръководител

проф. д-р Петя Кабакчиева;

Изследователски екип

проф. дсн Майя Грекова, проф. дсн Лиляна Деянова, доц. дсн Милена Якимова, доц. д-р Светла Маринова, гл. ас. д-р Момчил Христов, гл. ас. д-р Леа Вайсова, гл. ас. д-р Мила Минева, д-р Николай Янков, докторант Светломир Здравков; извънщатни сътрудници: д-р Мария Мартинова, д-р Симеон Кюркчиев