Актуално

1 Юни , 2019
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за участие на студенти в изследване по проект „Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от Фонд научни изследвания.

10-11 Май, 2019
Представяне на проект „Психично здраве и социални неравенства“

Проектът беше представен на конференцията „Власт“, организирана от Колегиум частна психиатрия.